ما از چین به پیروزی نزدیک تر بودیم

سرمربی تیم ملی ایران می گوید با یک امتیاز برگشتن به ایران خوب است، هر چند تیم ملی در مقابل چین به پیروزی نزدیک تر بود.

سایر اخبار